Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

 

 

 M.DUFAIX  Y.BOULEUC R.LABBÉ
Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11
FÉRIÉ R.LABBÉ

Y.DUVAL


Y.DUVAL

M.DUFAIX R.BERNARD R.LABBÉ
Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18
Y.DUVAL O.CASU

S.CHAMIOT-PONCET


S.CHAMIOT-PONCET

 R.BERNARD R.BERNARD  R.LABBÉ
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25
R.BERNARD R.LABBÉ

Y.DUVAL


R.LABBÉ

M.DUFAIX  Y.BOULEUC R.LABBÉ
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28  Jeudi 29 Vendredi 30
R.BERNARD O.CASU

S.CHAMIOT-PONCET


O.CASU

R.BERNARD R.BERNARD

 

Lundi 1  Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7
 FÉRIÉ  O.CASU

 S.CHAMIOT-PONCET


R.LABBÉ

R.BERNARD R.BERNARD R.LABBÉ
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14
FÉRIÉ R.LABBÉ

Y.DUVAL


Y.DUVAL

M. DUFAIX Y.BOULEUC Y.BOULEUC
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21
Y.DUVAL  O.CASU

S.CHAMIOT-PONCET


O.CASU

R.BERNARD R.BERNARD R.LABBÉ
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28
M. DUFAIX R.LABBÉ

Y.DUVAL


Y.DUVAL

FÉRIÉ Y.BOULEUC Y.BOULEUC
Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31
Y.DUVAL

 S.CHAMIOT-PONCET


R.LABBÉ

 

Samedi 1 Dimanche 2

 

 

 R.BERNARD
Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
 Y. DUVAL O.CASU

S.CHAMIOT-PONCET


R.LABBÉ

M.DUFAIX Y.BOULEUC R.LABBÉ
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
R.BERNARD R.LABBÉ

 Y. DUVAL


Y. DUVAL

M.DUFAIX Y.BOULEUC R.LABBÉ
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
 FÉRIÉ

S.CHAMIOT-PONCET


R.BERNARD

R.BERNARD R.BERNARD R.BERNARD
Lundi 24  Mardi 25  Mercredi 26 Jeudi 27  Vendredi 28  Samedi 29  Dimanche 30
R.BERNARD R.BERNARD

 Y. DUVAL


Y. DUVAL

M.DUFAIX   Y.BOULEUC  Y.BOULEUC