Dimanche 1
Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8
R.BERNARD O. CASU

S.HÉMON


R.BERNARD

R.BERNARD Y. DUVAL R. LABBÉ
Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15
R.BERNARD Y. DUVAL

R.LABBÉ


R.LABBÉ

R.BERNARD Y. BOULEUC R.BERNARD
Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22
R.BERNARD O. CASU

S.HÉMON


R.BERNARD

M.DUFAIX R.LABBÉ R.BERNARD
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 
Lundi 30 Mardi 31

 

Samedi 1 Dimanche 2
R.BERNARD
Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
R.BERNARD O.CASU

S.HÉMON


R.BERNARD

M.DUFAIX  Y.DUVAL Y.DUVAL
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
R.BERNARD Y.DUVAL

R. LABBÉ


R. LABBÉ

R.BERNARD Y.BOULEUC R.BERNARD
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
R.BERNARD  O.CASU

S.HÉMON


R.LABBÉ

M. DUFAIX Y.DUVAL R.BERNARD
Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28  Samedi 29
R.BERNARD Y.DUVAL

R.LABBÉ


R.LABBÉ

R.BERNARD Y.BOULEUC Y.BOULEUC

 

 

 Mercredi 1   Jeudi 2  Vendredi 3 Samedi 4
Dimanche 5

FÉRIÉ

R.BERNARD R.BERNARD R.BERNARD
Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12
R.BERNARD O. CASU

S. HEMON


R.BERNARD

M. DUFAIX Y. DUVAL R.BERNARD
Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18
Dimanche 19
R.BERNARD Y. DUVAL

R. LABBÉ


R. LABBÉ

R.BERNARD Y. BOULEUC R.BERNARD
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26
R.BERNARD O. CASU

S. HEMON


R.BERNARD

M. DUFAIX Y. DUVAL Y. DUVAL
Lundi 27 Mardi 28  Mercredi 29  Jeudi 30  Vendredi 31
R.BERNARD Y. DUVAL

R. LABBÉ


R. LABBÉ

R.BERNARD  Y. BOULEUC