Novembre 2019


 

Vendredi 1 Samedi 2
Dimanche 3
FÉRIÉ R. LABBÉ
Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10
R. BERNARD Y. DUVAL

R. LABBÉ


R. LABBÉ

R. BERNARD Y. BOULEUC  R. BERNARD
Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16
Dimanche 17
FÉRIÉ O. CASU

S. HEMON


R. BERNARD

Y. DUVAL R. BERNARD
Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24
R. BERNARD Y. DUVAL R. LABBÉ R. BERNARD Y. BOULEUC R. BERNARD
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31
R. BERNARD O. CASU

S. HEMON


O. CASU

M. DUFAIX Y. DUVAL R. LABBÉ

 

545554544385436937531236123410